Koecomfort

Goed voor koe en goed voor de veehouder

Wij zijn er als dealer van DeLaval van overtuigd dat wat goed is voor de koe, per definitie ook goed is voor de veehouder. Koecomfort betekent namelijk meer dan dierwelzijn alleen, het belichaamt verantwoord ondernemen in de ruimste zin van het woord.

Door de juiste omstandigheden te scheppen voor uw veestapel, kunnen de koeien optimaal presteren. Blessures en ziekten beïnvloeden de melkproductie en melkkwaliteit. Durf verder te kijken, en laat onze experts u adviseren over hoe u het koecomfort, en bijgevolg ook de melkproductie, binnen uw melkveebedrijf kan optimaliseren.

Hittestress bestrijden

Hittestress bij melkvee treedt reeds op bij temperaturen vanaf 20°C. Dit uit zich al snel in het opnemen van minder voer, een lagere melkgift en ook uierproblemen. Doordat koeien al staand hun warmte beter kwijt kunnen, zullen ze twee tot drie uur per dag minder lang liggen, wat resulteert in klauwproblemen. Het is dan ook uitermate belangrijk dat u een hitteplan heeft voor uw bedrijf. Onze ventilatoren en Cow Cooling bieden een mooie verkoeling in de warmste periode van het jaar. Bovendien biedt DeLaval energiezuinige oplossingen, die zowel bij een conventioneel melksysteem als bij het robotmelken toepasbaar zijn. Onze systemen zijn daarnaast automatisch gestuurd, wat zorgt voor een hoge gebruiksvriendelijkheid.

Ventilatie

Cow cooling

Algemeen comfort en hygiëne

Een nette, schone stal draagt bij aan het dierenwelzijn en de melkkwaliteit. Onze mestrobot biedt dan ook heel wat voordelen.

Daarnaast zijn het algemeen welzijn en het ligcomfort van de koe uiterst belangrijk. Onze DeLaval koeborstel heeft een zeer groot borstelbereik, en verwent uw koeien elke dag opnieuw.

Mestrobot

Koeborstels

Lig- en loopcomfort