Veestapel management advies

Alle relevante informatie digitaal ter beschikking

Een modern melkveebedrijf vergt een degelijke organisatie om alle werkzaamheden tijdig en soepel te laten verlopen. Daarom bieden wij zeer uiteenlopende producten en diensten aan die u als melkveehouder helpen om een praktisch werkbaar overzicht te bewaren over uw bedrijf. Zowel een globaal overzicht, als de individuele opvolging van uw dieren liggen binnen handbereik. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van diverse softwarepakketten, waardoor u steeds alle relevante informatie digitaal ter beschikking heeft. Onze Herd Management Adviseur staat u graag bij in uw zoektocht naar de juiste ondersteuning voor uw bedrijf. Samen analyseren jullie wat precies uw informatienoden zijn, en wat uw bedrijfsdoelen inhouden. Op basis van deze analyse wordt een gepersonaliseerd voorstel uitgewerkt. Zo weet u perfect welke software voor u van toepassing is, en krijgt u de juiste begeleiding bij de instellingen en het gebruik ervan. Uiteraard kunnen er vervolgafspraken ingepland worden, waarbij de werking en het gebruik van de softwarepakketten tussentijds geëvalueerd worden. Een jaarlijks bezoek van onze Herd Management Adviseur vormt een beperkte kost, waar u waardevolle informatie voor in de plaats krijgt. Ook wanneer u in een later stadium graag wijzigingen doorvoert in de bedrijfsprocessen en -software binnen uw bedrijf, kan u op onze Herd Management Adviseur rekenen!

DelPro Farm Manager

DelPro™ Farm Manager geeft u de nieuwste technologieën voor uw melkveebedrijf in een logisch opgebouwd en gebruiksvriendelijk formaat. Deze software houdt veel meer in dan enkel een uitstekende procesbesturing. Het systeem helpt trends in uw veestapel vroegtijdig te onderkennen, waardoor u ziekten vroeger kan detecteren, en zo dierenartskosten uit kan sparen. Bovendien biedt dit softwarepakket de mogelijkheid om het voeren van uw dieren volledig te automatiseren, van afkalving tot droogzetting.

 • Gegevens individueel analyseren en optimaliseren
 • Generieke invoer
 • Overzichtelijke grafieken
 • Alle rendementsgegevens in een overzicht
 • Automatisch voeren op individuele basis per dier

Remote Farm Connection

De Remote Farm Connection (RFC) biedt u als veehouder een beveiligde netwerk- en internetverbinding rondom uw bedrijfsnetwerk. Dankzij deze applicatie kan u DelPro Farm Manager raadplegen op uw tablet of smartphone, waar u ook bent. Niet alleen de veehouder zelf, maar ook VMS servicemonteurs, DeLaval helpdeskmedewerkers en andere professionals kunnen van op afstand inloggen op uw computer om hulp, advies en ondersteuning te bieden.

 • Beveiligde internetverbinding
 • Goedgekeurd voor DeLaval apparatuur
 • Maakt op afstand controleren van melkapparatuur mogelijk
 • Maakt het direct uploaden van melkgegevens mogelijk
 • Lagere kosten

Activiteitsmeting

De activiteitsapplicatie van DeLaval is het enige systeem dat elk uur de hoge en lage activiteitsgegevens van de koe verzamelt en verstuurt, en dat 24 uur per dag. Dit gebeurt via een draadloze verbinding naar een, op een centraal punt in de stal gemonteerde, antenne. Hierdoor bent u als veehouder steeds op de hoogte van veranderingen in de activiteit van uw dieren, en kan u een zieke of tochtige koe eerder herkennen.

 • Verhogen van het bevruchtingspercentage
 • Verminderen van de diergezondheidskosten
 • Verbeteren van de totale melkgift en winstgevendheid

Selectiehekken

Een selectiehek zorgt ervoor dat bepaalde koeien na het melken afgezonderd kunnen worden voor verdere behandeling. Zo kan er in de melkstal doorgemolken worden en kunnen behandelingen van aandachtsdieren verplaatst worden naar de selectieruimte. Selectie kan worden gebruikt voor inseminatie, drachtcontrole, droogzetten, inenting, behandeling, enz.

Herd navigator

Herd Navigator van DeLaval is een geavanceerde managementtool die toegepast kan worden bij melkrobots. Deze applicatie ‘navigeert’ door de gehele veestapel, en lijst voor u de koeien op die speciale aandacht vereisen. Dagelijks vindt u in de attentielijst alle dieren terug die geïnsemineerd moeten worden, koeien waarbij dracht vastgesteld wordt, dieren die behandeld moeten worden tegen mastitis of slepende melkziekte, …

 • Hogere levensproductie
 • Gezondere koeien
 • Bewezen rendement
 • Volledige controle

RePro Module

Aan onze V310 melkrobot werd een RePro module toegevoegd. Deze applicatie voert een automatische drachtcontrole en tochtdetectie uit gedurende het melken. Zo worden de gezondheid en vruchtbaarheidscyclus van de koe opgevolgd aan de hand van progesterongehaltes. De afwijkende gegevens worden rechtstreeks naar de gekoppelde DelPro applicatie gestuurd.

 • Automatische drachtcontrole
 • Detectie van afwijkende vruchtbaarheidscyclus
 • Tochtdetectie